standee mon an

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Ẩm thực
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Nâu, trắng
Phong cách: Rực rỡ, bắt mắt