standee mi

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Ẩm thực
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng, đen
Phong cách: Phá cách, độc đáo