standee vang den

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Bất động sản
Hình dáng: Chữ nhật đưng

Màu sắc: Vàng, đen
Phong cách: Hiện đại