standee11

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Công nghệ
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đen
Phong cách: Phá cách, độc đáo