standee5

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Công nghệ
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh dương, xanh lá
Phong cách: Hiện đại, độc đáo