e8888831002379.563c507dd2bcf

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Du lịch
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng
Phong cách: Tươi mát