standee du lich

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Du lịch
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Cam , trắng
Phong cách:Hiện đại