standee giao duc

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Gíao dục
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh nước biển, cam
Phong cách: Tươi tắn