standee8

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Gíao dục
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đen, xanh lá
Phong cách: Hiện đại, độc đáo