6522f435560627.56fbae57cb8d5

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Gíao dục
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng
Phong cách: Rực rỡ, bắt mắt