standee14

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Kinh doanh
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, xanh dương
Phong cách: Hiện đại