standee4

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Kinh doanh
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng
Phong cách: Tinh tế, đơn giản