standee2

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Dịch vụ sức khỏe
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đen , xanh lá
Phong cách: Hiện đại