standee12

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Tài chính – Ngân hàng
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh dương
Phong cách: Hiện đại