standee10

Loại sản phẩm: Standee
Ngành nghề: Tài chính – ngân hàng
Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Hiện đại